Om Tävlingen

Dina bilder arkiveras för framtiden hos Värmlands Museum.

Tävlingen är nu avslutad

 

Var med du också!

Tävla med dina bilder- vinn fina priser.

Partners

För att stimulera till ett aktivt fotograferande så startar vi fototävlingen EVIN. Varje år är uppdelat i olika månader som man fotograferar och skickar in bilder ifrån. Tävlingsklasserna ligger nära det dokumentära och vardagliga. De är Tätorten. Arbetsplatsen. Vardagsliv. Porträtt i miljö. Fritid. Natur. Varje vår är det prisutdelning för fototävlingen på Värmlands Museeum med en utställning av pristagarnas bilder.

Vi har aldrig fotograferat så mycket som vi gör idag. Det rör sig om miljontals bilder i timmen som laddas upp på olika sociala medier. Det rör sig oftast om ögonblicksbilder med texter kopplade till bilderna. Problemet som uppstår när man tittar på bilden separat så finns det ingen information till bilden, ingen bildtext eller andra bildtaggar. Hos de flesta som fotograferar så finns det mängder med bilder i datorer och kameror där den enda informationen är datumet bilden är tagen.

Om vi backar till tiden då vi sparade bilderna i fotoalbum så fanns det ett helt annan informationsflöde kring bilderna. Varje bild var noggrant beskriven med text om vart och när den var tagen samt vilka som var med på bilden. De här fotoalbumen sparades över generationer och donerades ibland till ett museum och utgjorde då en bra grund som tidsdokument. Om vi inte är uppmärksamma så kan våra vardagsbilder försvinna. Risken är stor att de dokumentära bilderna kommer att sakna information som gör dem obrukbara för framtida forskning och studier. EVIN vill nu under tre års tid skapa ett brett och stabilt bildflöde från landskapet och dess innevånare, som är ett tidsdokument om Värmland och som doneras till Värmlands Museeum som tryggar dess bevarande.

EVIN har tidigare genomförts i Närke där Örebro Museeum fick ta emot upp mot 5000 dokumentära bilder till sin fotosamling. Vi hoppas givetvis på ett ännu större genomslag här i Värmland.

EVIN är utformad och framtagen av Christer Höglund och Håkan Risberg, UFFS (United Friends Förlag Sportmarknadsföring).

Kontaktperson: EVIN Christer Höglund: ch@evin.nu