Om Tävlingen

Dina bilder arkiveras för framtiden hos Värmlands Museum.

Tävlingen är nu avslutad

 

Var med du också!

Tävla med dina bilder- vinn fina priser.

Partners

EVIN Tävlingsklasser

Följande klassindelning gäller för EVIN. Tänk på att bilderna skall vara dokumentära och inte arrangerade, porträttklassen undantaget. Då en del klasser tangerar varandra och risken finns att bilder hamnar “fel”, så har tävlingsledning rätt att flytta bilder mellan klasserna om man så tycker. Nu är det månaderna oktober, december och februari (2015) som skall fotograferas. Deadline för att skicka in bilder från den här etappen är 15 mars 2015. Prisutdelning sker på Värmlands Museum i april 2015.

  1. Tätorten
  2. Arbetsplatsen
  3. Vardagsliv
  4. Porträtt i miljö
  5. Fritid
  6. Natur


Klass 1: Tätorten

Bilder från städer och orter i Värmlands Län, allt från den lilla byn med tre-fyra hus till Kronoparken i Karlstad. Vi söker exteriörbilder av våra samhällen i Värmlands Län, kvarter, fasader, vyer, parker gator och torg. Våra samhällen förändras oerhört fort och det är viktigt att vi får dessa dokumenterade framför allt områden som kan vara rivningshotade. Även detaljer från hus och fasader är välkomna.

 

Klass 2: Arbetsplatsen

Hur ser arbetsmiljön ut där vi jobbar, kontor, byggen, skolor, verkstäder, även exteriörbilder på arbetsplatser. Tänk på att du kanske måste ha tillstånd för att fotografera på din eller andras arbetsplatser. Var noga med skriftligt tillstånd om du är osäker och tala om vad bilderna skall användas till.

 

Klass 3: Vardagsliv

Hur ser arbetsmiljön ut där vi jobbar, kontor, byggen, skolor, verkstäder, även exteriörbilder på arbetsplatser. Tänk på att du kanske måste ha tillstånd för att fotografera på din eller andras arbetsplatser. Var noga med skriftligt tillstånd om du är osäker och tala om vad bilderna skall användas till.

 

Klass 4: Porträtt i miljö

Hel- halv- eller närbild av människor i den miljö de är verksamma, det kan vara i hemmet, på arbetsplatsen eller på fritiden. Det viktigaste är att personen eller personerna på bilden är huvudmotivet samt att man kan se i vilken miljö de är verksamma i. Viktigt med namn på de som är med på bilderna samt beskrivning av vad de gör.

 

Klass 5: Fritid

Det vi gör på vår fritid. Hobbys, sport, träning, körsång, vandring, fiske etc: Allt från det spontana till det arrangerade tävlingen. Tänk på miljön, det är viktigt att man ser var det är, bilder där arenan syns är mycket viktigare än närbild på två fotbollsspelare som jagar en boll. Översiktsbilder från lokaler eller arenor där verksamheten bedrivs.

 

Klass 6: Natur

Här passar alla bilder tagna utanför tätorten in. Här finner vi bilder från den levande landsbygden i Värmland. Skog, ängar och sjöar, inga närbilder på blommor men gärna en hel äng av dem. Glöm inte bort vägar och hyggen!